ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு 18.10.2021 அன்று நடைபெற உள்ள பூஜ்ஜிய கலந்தாய்வுக்கான இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் (Final Priority List) வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 16, 2021

ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு 18.10.2021 அன்று நடைபெற உள்ள பூஜ்ஜிய கலந்தாய்வுக்கான இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் (Final Priority List) வெளியீடு

 ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு 18.10.2021 அன்று நடைபெற உள்ள பூஜ்ஜிய கலந்தாய்வுக்கான இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் (Final Priority List) வெளியீடு


இறுதி முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியீடு

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment