புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 8 வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, October 31, 2021

புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 8 வரை

 புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 8 வரை


புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 8 வரை


*🟣 🟢 புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் ( TM & EM )*


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/2Y0oyRv


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/3CwYz3h


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/2ZN8V0B


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/3mtVRpJ


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/3jTG6qd


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/3GDJQpG


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு*


https://bit.ly/3nKJS6h

No comments:

Post a Comment