பள்ளிகள் திறப்பு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் தலைமையில் காணொலிக்காட்சிக் கூட்டம் 28.10.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 27, 2021

பள்ளிகள் திறப்பு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் தலைமையில் காணொலிக்காட்சிக் கூட்டம் 28.10.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 பள்ளிகள் திறப்பு மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் தலைமையில் காணொலிக்காட்சிக்  கூட்டம் 28.10.2021 அன்று நடைபெறுதல் சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment