வகுப்பு 7 | அறிவியல் | வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை | பருவம் 2 | பாடம் 1 | பகுதி 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 6, 2021

வகுப்பு 7 | அறிவியல் | வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை | பருவம் 2 | பாடம் 1 | பகுதி 1

 வகுப்பு 7 | அறிவியல் | வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை | பருவம் 2 | பாடம் 1 | பகுதி 1


வகுப்பு 7 அறிவியல்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment