வகுப்பு 8 கணிதம் | இயற்கணிதம் | முற்றொருமையை பயன்படுத்தி கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் | அலகு 3 பகுதி 5 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 27, 2021

வகுப்பு 8 கணிதம் | இயற்கணிதம் | முற்றொருமையை பயன்படுத்தி கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் | அலகு 3 பகுதி 5

 வகுப்பு 8 கணிதம் |  இயற்கணிதம் | முற்றொருமையை பயன்படுத்தி கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் | அலகு 3 பகுதி 5


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment