ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துதல் சார்பு : பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 12, 2021

ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துதல் சார்பு : பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்துதல் சார்பு : பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment