விடுமுறை நாட்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம்களில் பங்கேற்ற , பங்கேற்க உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஈடுசெய் விடுப்பு வழங்குதல் - சார்பு -- முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, October 18, 2021

விடுமுறை நாட்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம்களில் பங்கேற்ற , பங்கேற்க உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஈடுசெய் விடுப்பு வழங்குதல் - சார்பு -- முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 விடுமுறை நாட்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம்களில் பங்கேற்ற , பங்கேற்க உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஈடுசெய் விடுப்பு வழங்குதல் - சார்பு -- முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment