இல்லம் தேடி கல்வி திட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமுள்ள இடைநிலை / பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரங்களை EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 27, 2021

இல்லம் தேடி கல்வி திட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமுள்ள இடைநிலை / பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரங்களை EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

 இல்லம் தேடி கல்வி திட்ட தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க விருப்பமுள்ள இடைநிலை / பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் விவரங்களை EMIS தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு


மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment