மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பதற்காக ஆசிரியர் கண்டித்ததன் விளைவாக ஏற்பட்ட தற்கொலைக்கு, ஆசிரியர் மீது IPC 306ன்படி வழக்கு பதிய முடியாது :- உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு pdf வடிவில் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, October 10, 2021

மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பதற்காக ஆசிரியர் கண்டித்ததன் விளைவாக ஏற்பட்ட தற்கொலைக்கு, ஆசிரியர் மீது IPC 306ன்படி வழக்கு பதிய முடியாது :- உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு pdf வடிவில்

 மாணவர்கள் ஒழுக்கமாக இருப்பதற்காக ஆசிரியர் கண்டித்ததன் விளைவாக ஏற்பட்ட தற்கொலைக்கு, ஆசிரியர் மீது IPC 306ன்படி வழக்கு பதிய முடியாது :- உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு pdf வடிவில்


IPC 306

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment