ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் கணவன் / மனைவி முன்னுரிமை (Spouse Priority) - முன்னுரிமை மாவட்டத்தை மாற்றி எடுத்த ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் கோரி பள்ளிக் கல்வி உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, October 28, 2021

ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் கணவன் / மனைவி முன்னுரிமை (Spouse Priority) - முன்னுரிமை மாவட்டத்தை மாற்றி எடுத்த ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் கோரி பள்ளிக் கல்வி உத்தரவு

 ஆசிரியர் பயிற்றுநர்களுக்கு நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் கணவன் / மனைவி முன்னுரிமை (Spouse Priority) - முன்னுரிமை  மாவட்டத்தை மாற்றி எடுத்த ஆசிரியர் பயிற்றுநர்கள் பெயர்ப் பட்டியல் கோரி பள்ளிக் கல்வி உத்தரவு


பள்ளிக் கல்வி உத்தரவு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment