ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி திட்டத்தில் பணியாற்றும் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களுக்கு 01.11.2021 முதல் 15% ஊதிய உயர்வு வழங்கி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 11, 2021

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி திட்டத்தில் பணியாற்றும் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களுக்கு 01.11.2021 முதல் 15% ஊதிய உயர்வு வழங்கி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு

 ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி திட்டத்தில் பணியாற்றும் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களுக்கு 01.11.2021 முதல் 15% ஊதிய உயர்வு வழங்கி மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு


ஊதிய உயர்வு

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment