புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 12 வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 6, 2021

புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 12 வரை

 புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 12 வரை


 புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் வகுப்பு 2 முதல் 8 வரை | All subjects | TM & EM )

https://bit.ly/3w2nw41

9 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 2021-2022

https://www.minnalkalviseithi.com/2021/08/9-2021-2022.html?m=1

 10 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 2021-2022

https://www.minnalkalviseithi.com/2021/08/10-2021-2022.html?m=1

 11 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் 2021 -- 2022

https://www.minnalkalviseithi.com/2021/08/11-2021-2022.html?m=1

 12ஆம் வகுப்பு புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் 2021-2022

https://www.minnalkalviseithi.com/2021/08/12-2021-2022.html?m=1

No comments:

Post a Comment