2 மாணவர்களுக்கு நீட் மறுதேர்வு நடத்த இயலாது : அனுதாபம் மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, November 13, 2021

2 மாணவர்களுக்கு நீட் மறுதேர்வு நடத்த இயலாது : அனுதாபம் மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்

 2 மாணவர்களுக்கு நீட் மறுதேர்வு நடத்த இயலாது : அனுதாபம் மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்


உச்ச நீதிமன்றம்

CLICK HERE 2 மாணவர்களுக்கு நீட் மறுதேர்வு நடத்த இயலாது : அனுதாபம் மட்டுமே - உச்சநீதிமன்றம்

No comments:

Post a Comment