2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மிகை ஊதியம் மற்றும் கருணைத் தொகை தமிழக வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்களுக்கு வழங்க அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, November 2, 2021

2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மிகை ஊதியம் மற்றும் கருணைத் தொகை தமிழக வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்களுக்கு வழங்க அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியீடு

 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான மிகை ஊதியம்  மற்றும் கருணைத் தொகை தமிழக  வீட்டு வசதி கூட்டுறவு சங்க பணியாளர்களுக்கு வழங்க அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியீடு


அரசாணை வெளியீடு

CLICK HERE TO DOWNLOAD G.O

No comments:

Post a Comment