2021-22 ம் கல்வி ஆண்டிற்கான ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்ந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்ட பின் அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - PROCEEDINGS - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 18, 2021

2021-22 ம் கல்வி ஆண்டிற்கான ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்ந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்ட பின் அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - PROCEEDINGS

 2021-22 ம் கல்வி ஆண்டிற்கான ஆசிரியர் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சார்ந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்ட பின் அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - PROCEEDINGS


PROCEEDINGS

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment