விடுமுறை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, November 24, 2021

விடுமுறை

 மழை காரணமாக ( 25.11.2021 ) அன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்


விடுமுறை

CLICK HERE மழை காரணமாக  ( 25.11.2021 ) அன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டம்

1 comment: