5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி புத்தகத்தில் பக்கம் 1 ல் ஆசிரியர் செயல்பாட்டிற்கான வீடியோ - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, November 30, 2021

5 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி புத்தகத்தில் பக்கம் 1 ல் ஆசிரியர் செயல்பாட்டிற்கான வீடியோ

 5 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி புத்தகத்தில் பக்கம் 1 ல் ஆசிரியர் செயல்பாட்டிற்கான வீடியோ

5 ஆம் வகுப்பு

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment