வகுப்பு 6 | சமூக அறிவியல் | பருவம் 2 | வரலாறு | குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 18, 2021

வகுப்பு 6 | சமூக அறிவியல் | பருவம் 2 | வரலாறு | குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை

 வகுப்பு 6 | சமூக அறிவியல் | பருவம் 2 | வரலாறு | குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை


வகுப்பு 6 சமூக அறிவியல்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO


No comments:

Post a Comment