6 ம் வகுப்பு கணிதம் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - மதிப்பீட்டுத் தாள் வினாக்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, November 22, 2021

6 ம் வகுப்பு கணிதம் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - மதிப்பீட்டுத் தாள் வினாக்கள்

 6 ம் வகுப்பு கணிதம் - புத்தாக்கப் பயிற்சிக் கட்டகம் - மதிப்பீட்டுத் தாள் வினாக்கள்


மதிப்பீட்டு தாள் வினாக்கள்

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment