6 ஆம் வகுப்பு முதல் கணினி அறிவியல் பாடத்தை கட்டாயமாக்க முதல்வருக்கு வேண்டுகோள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, November 9, 2021

6 ஆம் வகுப்பு முதல் கணினி அறிவியல் பாடத்தை கட்டாயமாக்க முதல்வருக்கு வேண்டுகோள்

 6 ஆம் வகுப்பு முதல் கணினி அறிவியல் பாடத்தை கட்டாயமாக்க முதல்வருக்கு வேண்டுகோள்


வேண்டுகோள்

CLICK HERE 6 ஆம் வகுப்பு முதல் கணினி அறிவியல் பாடத்தை கட்டாயமாக்க முதல்வருக்கு வேண்டுகோள்

No comments:

Post a Comment