வகுப்பு8 | கணக்கு | எண்கள் | விகிதமுறு எண்களின் பண்புகள் பற்றி அறிதல் பகுதி 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 18, 2021

வகுப்பு8 | கணக்கு | எண்கள் | விகிதமுறு எண்களின் பண்புகள் பற்றி அறிதல் பகுதி 1

 வகுப்பு8 | கணக்கு | எண்கள் | விகிதமுறு எண்களின் பண்புகள் பற்றி அறிதல்  பகுதி 1


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment