வகுப்பு 8 | சமூக அறிவியல் | வானிலை மற்றும் காலநிலை | மழை பொழிவு காற்றின் அழுத்தம் ஈரப்பதம் | புவியியல் | அலகு 2 | பகுதி 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 18, 2021

வகுப்பு 8 | சமூக அறிவியல் | வானிலை மற்றும் காலநிலை | மழை பொழிவு காற்றின் அழுத்தம் ஈரப்பதம் | புவியியல் | அலகு 2 | பகுதி 2

 வகுப்பு 8 |  சமூக அறிவியல் | வானிலை மற்றும் காலநிலை | மழை பொழிவு காற்றின் அழுத்தம் ஈரப்பதம் | புவியியல் | அலகு 2 | பகுதி 2


வகுப்பு 8 சமூக அறிவியல்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment