தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் : ஆசிரியர்கள் வருகைப் பதிவேட்டில் ஆசிரியர்கள் பெயர் எழுதும் முறை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, November 25, 2021

தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் : ஆசிரியர்கள் வருகைப் பதிவேட்டில் ஆசிரியர்கள் பெயர் எழுதும் முறை

 தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் : ஆசிரியர்கள் வருகைப் பதிவேட்டில் ஆசிரியர்கள் பெயர் எழுதும் முறை

ஆசிரியர்கள் பெயர் எழுதும் முறை

CLICK HERE ஆசிரியர்கள் வருகைப் பதிவேட்டில் ஆசிரியர்கள் பெயர் எழுதும் முறை

No comments:

Post a Comment