ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தலால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பதில் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, November 30, 2021

ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தலால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பதில்

 ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தலால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பதில்

அமைச்சர் பதில்

CLICK HERE ஒமிக்ரான் அச்சுறுத்தலால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பதில்

No comments:

Post a Comment