வினாடி வினா போட்டியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த துபாய்க்கு சுற்றுலா : கல்வித்துறை ஏற்பாடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, November 19, 2021

வினாடி வினா போட்டியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த துபாய்க்கு சுற்றுலா : கல்வித்துறை ஏற்பாடு

 வினாடி வினா போட்டியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த துபாய்க்கு சுற்றுலா : கல்வித்துறை ஏற்பாடு


சுற்றுலா

CLICK HERE வினாடி வினா போட்டியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த துபாய்க்கு சுற்றுலா : கல்வித்துறை ஏற்பாடு

No comments:

Post a Comment