பட்டாசு வெடிக்கும் போது செய்யவேண்டியவை என்ன ? செய்யக்கூடாதவை என்ன? தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, November 3, 2021

பட்டாசு வெடிக்கும் போது செய்யவேண்டியவை என்ன ? செய்யக்கூடாதவை என்ன? தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம்

 பட்டாசு வெடிக்கும் போது செய்யவேண்டியவை என்ன ? செய்யக்கூடாதவை என்ன? தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம்


தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம்

CLICK HERE பட்டாசு வெடிக்கும் போது செய்யவேண்டியவை என்ன ? செய்யக்கூடாதவை என்ன? தமிழக சுகாதாரத்துறை விளக்கம்

No comments:

Post a Comment