பட்டதாரி ஆசிரியர் / இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும் பாடவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்தல் - விளக்கத்துடன்!!! - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, November 19, 2021

பட்டதாரி ஆசிரியர் / இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும் பாடவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்தல் - விளக்கத்துடன்!!!

 பட்டதாரி ஆசிரியர் / இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயம் செய்தல் மற்றும் பாடவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்தல் - விளக்கத்துடன்!!!


பாடவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்தல்

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment