1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற வேண்டும் : பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, December 3, 2021

1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற வேண்டும் : பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு

 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற வேண்டும் : பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு

பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு

CLICK HERE 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற வேண்டும் : பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு

No comments:

Post a Comment