10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு கையேடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 1, 2021

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு கையேடு

 10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டத்தின்படி தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு கையேடு

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment