+2 படிக்காமல் பட்டப்படிப்பு , பி.லிட் முடித்தவருக்கு ஆசிரியர் பணி நியமனம் வழங்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, December 11, 2021

+2 படிக்காமல் பட்டப்படிப்பு , பி.லிட் முடித்தவருக்கு ஆசிரியர் பணி நியமனம் வழங்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம்

 +2 படிக்காமல் பட்டப்படிப்பு ,  பி.லிட் முடித்தவருக்கு ஆசிரியர் பணி நியமனம் வழங்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம்

உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

CLICK HERE +2 படிக்காமல் பட்டப்படிப்பு , பி.லிட் முடித்தவருக்கு ஆசிரியர் பணி நியமனம் வழங்க முடியாது : உயர்நீதிமன்றம்

No comments:

Post a Comment