2014 முதல் 2019 வரை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிவை புதுப்பிக்க தவறியவர்கள், தங்கள் பதிவை புதுப்பிக்க மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து அரசாணை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, December 2, 2021

2014 முதல் 2019 வரை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிவை புதுப்பிக்க தவறியவர்கள், தங்கள் பதிவை புதுப்பிக்க மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து அரசாணை வெளியீடு

Employment renewal

 CLICK HERE DIRECT LINK

2014 முதல் 2019 வரை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் பதிவை புதுப்பிக்க தவறியவர்கள், தங்கள் பதிவை புதுப்பிக்க மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டித்து அரசாணை வெளியீடு


EMPLOYMENT RENEWAL

DOWNLOAD HERE G.O

No comments:

Post a Comment