தலைமை ஆசிரியர் , ஆகம ஆசிரியர் , சமையலர் , சமையல் உதவியாளர் , எழுத்தர் பணி : விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.01.2022 ( ஊதியம் : 10,000 -- 35,000 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, December 28, 2021

தலைமை ஆசிரியர் , ஆகம ஆசிரியர் , சமையலர் , சமையல் உதவியாளர் , எழுத்தர் பணி : விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.01.2022 ( ஊதியம் : 10,000 -- 35,000 )

 தலைமை ஆசிரியர் , ஆகம ஆசிரியர் , சமையலர் , சமையல் உதவியாளர் , எழுத்தர் பணி : விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.01.2022 ( ஊதியம் : 10,000 -- 35,000 )

வேலை வாய்ப்பு செய்தி

வேலை வாய்ப்பு செய்தியின் முழு விவரம் தெரிந்துகொள்ள CLICK HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment