ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு, சிறப்பாசிரியர்கள் (பகுதி நேரம்) பணி நிரந்தரம் மற்றும் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி உள்ளிட்ட நிருபர்களின் கேள்விகளுக்கு பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் அளித்த பதில்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 15, 2021

ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு, சிறப்பாசிரியர்கள் (பகுதி நேரம்) பணி நிரந்தரம் மற்றும் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி உள்ளிட்ட நிருபர்களின் கேள்விகளுக்கு பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் அளித்த பதில்கள்

 ஆசிரியர்களுக்கான கலந்தாய்வு, சிறப்பாசிரியர்கள் (பகுதி நேரம்) பணி நிரந்தரம் மற்றும் உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி உள்ளிட்ட நிருபர்களின் கேள்விகளுக்கு பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் அளித்த பதில்கள்

பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் பேட்டி

CLICK HERE பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் பேட்டி

No comments:

Post a Comment