தடுப்பூசி சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காவிடில் ஊதியம் இல்லை : அரசு ஊழியர்களுக்கு இம்மாநில அரசு எச்சரிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 22, 2021

தடுப்பூசி சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காவிடில் ஊதியம் இல்லை : அரசு ஊழியர்களுக்கு இம்மாநில அரசு எச்சரிக்கை

 தடுப்பூசி சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காவிடில் ஊதியம் இல்லை : அரசு ஊழியர்களுக்கு இம்மாநில அரசு எச்சரிக்கை

எச்சரிக்கை

CLICK HERE தடுப்பூசி சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காவிடில் ஊதியம் இல்லை : அரசு ஊழியர்களுக்கு இம்மாநில அரசு எச்சரிக்கை

No comments:

Post a Comment