கல்வியாண்டு மத்தியில் ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் கோர உரிமை இல்லை : ஐகோர்ட் உத்தரவு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, December 27, 2021

கல்வியாண்டு மத்தியில் ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் கோர உரிமை இல்லை : ஐகோர்ட் உத்தரவு

 கல்வியாண்டு மத்தியில் ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் கோர உரிமை இல்லை : ஐகோர்ட் உத்தரவு

ஐகோர்ட் உத்தரவு

CLICK HERE கல்வியாண்டு மத்தியில் ஓய்வுபெறும் ஆசிரியர்கள் மறுநியமனம் கோர உரிமை இல்லை : ஐகோர்ட் உத்தரவு

No comments:

Post a Comment