உரிய நேரத்தில் பணிகளை நிறைவேற்ற முடியாததால் தனது சம்பளத்தையே முடக்க உத்தரவிட்ட கலெக்டர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, December 28, 2021

உரிய நேரத்தில் பணிகளை நிறைவேற்ற முடியாததால் தனது சம்பளத்தையே முடக்க உத்தரவிட்ட கலெக்டர்

 உரிய நேரத்தில் பணிகளை நிறைவேற்ற முடியாததால் தனது சம்பளத்தையே முடக்க உத்தரவிட்ட கலெக்டர்

கலெக்டர்

CLICK HERE உரிய நேரத்தில் பணிகளை நிறைவேற்ற முடியாததால் தனது சம்பளத்தையே முடக்க உத்தரவிட்ட கலெக்டர்

No comments:

Post a Comment