பள்ளி வேலை நேரம் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 22, 2021

பள்ளி வேலை நேரம் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்

 பள்ளி வேலை நேரம் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்

RTI தகவல்

CLICK HERE பள்ளி வேலை நேரம் குறித்து தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்


No comments:

Post a Comment