தேசிய குழந்தைகள் நலவாழ்வுத் திட்டம் (RBSK) - பிறந்த குழந்தைகள் முதல் 18 வயது வரை உள்ள சிறுவர், சிறுமிகளுக்கு பிறவிக் குறைபாடு முதல் பிற குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்கள் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சைக்காக பரிந்துரைப்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, December 29, 2021

தேசிய குழந்தைகள் நலவாழ்வுத் திட்டம் (RBSK) - பிறந்த குழந்தைகள் முதல் 18 வயது வரை உள்ள சிறுவர், சிறுமிகளுக்கு பிறவிக் குறைபாடு முதல் பிற குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்கள் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சைக்காக பரிந்துரைப்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

 தேசிய குழந்தைகள் நலவாழ்வுத் திட்டம் (RBSK) - பிறந்த குழந்தைகள் முதல் 18 வயது வரை உள்ள சிறுவர், சிறுமிகளுக்கு பிறவிக் குறைபாடு முதல் பிற குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்கள் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சைக்காக பரிந்துரைப்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு


RBSK

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment