1-12 வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 1.02 2022 முதல் நேரடி வகுப்புகள்- வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 28, 2022

1-12 வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 1.02 2022 முதல் நேரடி வகுப்புகள்- வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 1-12 வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 1.02 2022 முதல் நேரடி வகுப்புகள்- வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment