1 ஆம் வகுப்பு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 -- 2022 ( மூன்றாம் பருவம் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, January 30, 2022

1 ஆம் வகுப்பு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 -- 2022 ( மூன்றாம் பருவம் )

 1 ஆம் வகுப்பு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 -- 2022 ( மூன்றாம் பருவம் )

Std 1 REDUCED SYLLABUS 

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment