10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு பொதுத்தேர்வு போல் நடக்கும் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, January 14, 2022

10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு பொதுத்தேர்வு போல் நடக்கும்

 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு பொதுத்தேர்வு போல் நடக்கும்

பொதுத்தேர்வு 

CLICK HERE 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு திருப்புதல் தேர்வு பொதுத்தேர்வு போல் நடக்கும்

No comments:

Post a Comment