10,11,12 வகுப்புகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? கல்வித்துறை விளக்கம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, January 12, 2022

10,11,12 வகுப்புகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? கல்வித்துறை விளக்கம்

 10,11,12 வகுப்புகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? கல்வித்துறை விளக்கம்

பள்ளி கல்வித்துறை விளக்கம் 

CLICK HERE 10,11,12 வகுப்புகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? கல்வித்துறை விளக்கம்

No comments:

Post a Comment