பொதுமாறுதல் (2021-2022)மனமொத்த மாறுதல்/அலகுவிட்டுஅலகு மாறுதல் குறித்த தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் 10.01.2022 நாளிட்ட சுற்றறிக்கை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 10, 2022

பொதுமாறுதல் (2021-2022)மனமொத்த மாறுதல்/அலகுவிட்டுஅலகு மாறுதல் குறித்த தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் 10.01.2022 நாளிட்ட சுற்றறிக்கை

பொதுமாறுதல் (2021-2022)மனமொத்த மாறுதல்/அலகுவிட்டுஅலகு மாறுதல்  குறித்த தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் 10.01.2022 நாளிட்ட சுற்றறிக்கை

சுற்றறிக்கை 4 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment