வகுப்பு 6 | பருவம் 3 | தமிழ் | பயிற்சி புத்தகம் 25 to 28 | நால்வகைச் சொற்கள் , மதிப்பீடு , பராபரக் கண்ணி , பெயர்ச்சொல் | பக்கம் 71 - 83 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, January 30, 2022

வகுப்பு 6 | பருவம் 3 | தமிழ் | பயிற்சி புத்தகம் 25 to 28 | நால்வகைச் சொற்கள் , மதிப்பீடு , பராபரக் கண்ணி , பெயர்ச்சொல் | பக்கம் 71 - 83

 வகுப்பு 6 | பருவம் 3 | தமிழ் | பயிற்சி புத்தகம் 25 to 28 | நால்வகைச் சொற்கள் , மதிப்பீடு , பராபரக் கண்ணி , பெயர்ச்சொல் | பக்கம் 71 - 83

6 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment