6 ஆம் வகுப்பு TM குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 -- 2022 ( மூன்றாம் பருவம் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, January 31, 2022

6 ஆம் வகுப்பு TM குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 -- 2022 ( மூன்றாம் பருவம் )

 6 ஆம் வகுப்பு  TM குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2021 -- 2022 ( மூன்றாம் பருவம் )

Std 6 Reduced syllabus 

DOWNLOAD HERE PDF FILE

No comments:

Post a Comment