புதிய தொடக்கப் பள்ளிகள் தொடங்குதல் , தொடக்கப் பள்ளிகளை நடுநிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்துதல்.... சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, January 13, 2022

புதிய தொடக்கப் பள்ளிகள் தொடங்குதல் , தொடக்கப் பள்ளிகளை நடுநிலைப் பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்துதல்.... சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 புதிய தொடக்கப் பள்ளிகள் தொடங்குதல் , தொடக்கப் பள்ளிகளை நடுநிலைப் பள்ளிகளாக 

தரம் உயர்த்துதல்.... சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment