புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முன்னுரிமை நிர்ணயம் செய்தல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, January 6, 2022

புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முன்னுரிமை நிர்ணயம் செய்தல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை

 புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முன்னுரிமை நிர்ணயம் செய்தல் சார்பாக தொடக்கக்கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை

Proceedings 

DOWNLOAD HERE PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment