கொரானாவை காரணமாக வைத்து பள்ளிகளை மூடுவதை ஏற்க முடியாது : உலக வங்கியின் கல்வி இயக்குனர் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, January 16, 2022

கொரானாவை காரணமாக வைத்து பள்ளிகளை மூடுவதை ஏற்க முடியாது : உலக வங்கியின் கல்வி இயக்குனர்

 கொரானாவை காரணமாக வைத்து பள்ளிகளை மூடுவதை  ஏற்க முடியாது : உலக வங்கியின் கல்வி இயக்குனர்

கல்வி செய்தி 

CLICK HERE கொரானாவை காரணமாக வைத்து பள்ளிகளை மூடுவதை ஏற்க முடியாது : உலக வங்கியின் கல்வி இயக்குனர்

No comments:

Post a Comment