ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு : இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, January 8, 2022

ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு : இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர் பொதுமாறுதல் கலந்தாய்வு : இணையத்தில்  பதிவேற்றம் செய்தல் - சார்பு - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment