1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்கள் , தொடக்க நடுநிலை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் மற்றும் இயன்முறை பயிற்சியாளர்களுக்கான இணையவழி பணியிடைப் பயிற்சியில் 2 நாட்கள் கலந்து கொள்ளுதல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, February 24, 2022

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்கள் , தொடக்க நடுநிலை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் மற்றும் இயன்முறை பயிற்சியாளர்களுக்கான இணையவழி பணியிடைப் பயிற்சியில் 2 நாட்கள் கலந்து கொள்ளுதல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

 1 முதல் 5  ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆசிரியர்கள் , தொடக்க நடுநிலை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு பயிற்றுநர்கள் மற்றும் இயன்முறை பயிற்சியாளர்களுக்கான இணையவழி  பணியிடைப் பயிற்சியில் 2 நாட்கள் கலந்து கொள்ளுதல் - சார்பு - முதன்மை கல்வி அலுவலர் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment